Cennki usług
specjalistów psychiatrów

Pierwsza wizyta

250 zł

Kolejna wizyta

230 zł

Powtórzenie recepty,
wydanie zaświadczenia


50 zł